Fakta om Alzheimers

Orsaker till Alzheimers sjukdom

En kombination av flera olika orsaker

Orsakerna bakom Alzheimers sjukdom är inte helt klarlagda, men sannolikt är Alzheimers sjukdom ett resultat av en kombination av flera inbördes samverkande faktorer, exempelvis:

  • Hög ålder
  • Genetiska faktorer (vid tidigt insjuknande)
  • Miljöfaktorer
  • Livsstilsfaktorer

Klart är att risken ökar med åldern. Ärftlighet kan vara en bidragande orsak, speciellt när sjukdomen debuterar vid lägre åldrar. Andra riskfaktorer som diskuteras är hjärt-kärlsjukdomar, depression, låg utbildning, rökning, hypotyreos (nedsatt sköldkörtelfunktion), hög alkoholkonsumtion och tidigare skalltrauma.

 

En aktiv livsstil

Livsstil diskuteras allt mer som en riskfaktor men det råder fortfarande delade meningar om dess betydelse. En del specialister anser att en aktiv livsstil med bra kost, motion och rikligt med intellektuella och social aktiviteter kan fördröja insjuknandet.

 


Upp

För anhöriga

För anhöriga

Alzheimers är ofta en sjukdom man delar med den drabbade. Men det finns hjälp och stöd att få.

Testa minnet

Testa minnet

Gör vårt test och se om du har symtom på Alzheimers sjukdom.

 

© Novartis Sverige | Webmaster | Kontakta oss | Tipsa en vän | Översikt
Användarvillkor | Integritetsskyddspolicy | Cookies

Dessa sidor innehåller information riktad till vårdpersonal.
Genom att klicka på "Ja" bekräftar du att du är vårdpersonal.
Ja Nej