Fakta om Alzheimers

Sjukdomsförlopp

De gemensamma symtomen ryms oftast inom tre olika grupper och utvecklas smygande. De intellektuella (kognitiva) problemen som minnesstörningar märks oftast tidigast i sjukdomsutvecklingen. Har besvär med minnet funnits i sex månader eller mer är en utredning befogad. En minskad förmåga att klara vardagliga aktiviteter drabbar först mera avancerade funktioner som kräver initiativ och flera moment samtidigt, till exempel att ringa telefonsamtal och senare förmågor som att klä sig eller äta på egen hand. Ett tredje område är beteende och psykologiska symtom som förändrar sociala kontakter och den drabbades uppfattning av sin omvärld.

 

Hur kan de olika faserna se ut?

Det är viktigt att förstå att förloppet av sjukdomen kan se olika ut från person till person och att de olika faserna flyter in i varandra. Här ges vanliga exempel på sjukdomsförloppet.

 

Det krävs många minneslappar för att hantera vardagen

Alzheimers sjukdom börjar smygande med störningar av närminnet, vilket gör det svårt att komma ihåg vardagliga händelser som till exempel ett avtalat möte, att förstå vad mötet handlar om eller att ta beslut. Personen som drabbas känner oftast att något är fel men försöker många gånger dölja det både för sig själv och andra. Problemen kan minska då det är helg eller semester om tempot är lugnare, och på liknande sätt kan problemen öka under stress. Det blir svårare att lära sig nya saker och det behövs minneslappar för att komma ihåg saker som är viktiga för att få vardagen att fungera.

 

Nya miljöer kan oroa och förvilla

Sjukdomen kan ha pågått i ett par år innan personen själv börjar märka andra symtom, vilka kan variera beroende på vilken del av hjärnan som är mest drabbad. Språket kan drabbas med svårigheter att finna ord på vardagliga ting. Omskrivningar eller andra benämningar kan göra det svårt att föra en diskussion, förstå frågor och hitta relevanta svar. Samtalsämnen kan tunnas ut och begränsas till upprepningar av tidigare händelser i livet. Andra problem är att inte kunna känna igen sig i en ny miljö, kanske även i en van omgivning. Den drabbade kan börja bli alltmer otrygg utanför hemmet och undviker nya aktiviteter. Nu ökar också behovet av hjälp i vardagen. Det är vanligt med psykisk påverkan i form av ökad irritation och depressioner som för många även kan uppfattas som en förändring av personligheten.

 

Perioder av förvirring

I senare faser ökar de motoriska problemen och man kan behöva hjälp med hygien, mat, kläder och städning. Den drabbade blir ofta alltmer passiv och kommunikationen med omgivningen blir sparsam. Fysiskt ökar känsligheten för infektioner och påverkan av till exempel andra samtidiga sjukdomar. Perioder av förvirring, så kallad konfusion, kan förekomma mer eller mindre regelbundet.

 

Upp

För anhöriga

För anhöriga

Alzheimers är ofta en sjukdom man delar med den drabbade. Men det finns hjälp och stöd att få.

Tipsa en vän

Tipsa en vän

Har du en vän som behöver goda råd om Alzheimers? Tipsa om den här webbplatsen.

Testa minnet

Testa minnet

Gör vårt test och se om du har symtom på Alzheimers sjukdom.

 

© Novartis Sverige | Webmaster | Kontakta oss | Tipsa en vän | Översikt
Användarvillkor | Integritetsskyddspolicy | Cookies

Dessa sidor innehåller information riktad till vårdpersonal.
Genom att klicka på "Ja" bekräftar du att du är vårdpersonal.
Ja Nej