Testa dig sjalv

Checklista som hjälp att tidigt upptäcka misstänkt Alzheimers sjukdom

Alzheimers sjukdom utvecklas oftast långsamt och kan därför vara svår att upptäcka. Checklistan kan vara till hjälp för att bedöma om en utredning ska göras. Har du eller din vän/anhöriga något eller några av symtomen finns anledning att kontakta din läkare för undersökning och utredning. Vid Alzheimers sjukdom kan symtomen variera något från tid till annan men de är inte tillfälliga eller försvinner helt.

Detta test är baserat på ICD-10/DSM-IV

 

1. Glömska
Problem att minnas närliggande händelser eller att lära in ny information?
Ja.
Nej.
Vet ej.

 

2. Orientering
Problem att hitta i välbekanta eller nya miljöer?
Ja.
Nej.
Vet ej.

 

3. Planering
Problem att sköta aktiviteter som kräver både tanke och handling, t.ex. betala räkningar eller resor?
Ja.
Nej.
Vet ej.

 

4. Utförande
Problem att klara av enkla uppgifter, t.ex. påklädning eller att ringa ett samtal?
Ja.
Nej.
Vet ej.

 

5. Språk
Problem att förstå eller uttrycka sig i tal eller skrift, t.ex. hittar inte ord?
Ja.
Nej.
Vet ej.

 

6. Psykiskt
Förändrade personlighetsdrag t. ex. minskad initiativ förmåga, uthållighet och socialt samspel?
Ja.
Nej.
Vet ej.


Upp

Diagnos och behandling

Diagnos och behandling

Ju tidigare du får en diagnos, desto bättre. Då kan du snabbt få hjälp och behandling som lindrar sjukdomen.

Tipsa en vän

Tipsa en vän

Har du en vän som behöver goda råd om Alzheimers? Tipsa om den här webbplatsen.

 

© Novartis Sverige | Webmaster | Kontakta oss | Tipsa en vän | Översikt
Användarvillkor | Integritetsskyddspolicy | Cookies

Dessa sidor innehåller information riktad till vårdpersonal.
Genom att klicka på "Ja" bekräftar du att du är vårdpersonal.
Ja Nej